Vi har to gravemaskiner som kommer for salg i nærmeste tid.  En 2007 mod. Komatsu PC50 mr med rotortilt.

Den andre er en Volvo EC200 med graveskuff og pusseskuffe. Ta kontakt viss det er av interesse.