Snøskuffe-image

Snøskuffe

  • Produkt Detaljer
  • Teknisk data

Produktbeskrivelse :
Bredt utvalg av lette materialer

Skuffer med lang bunn og romslig høyde gir stort volum. Avrundet bunn gir effektiv fylling og lossing, uten interne komponenter som hindrer at lasten faller fra veggene i bøtte. Utstyrt med et kuttstål 15×150 mm og slitasje stål 8×80 mm rundt ytre kant og horisontalt under skuffen.

Kommer med SMS (Trima) eller Euro brakett som standard.
SMS har en skråning fremover ved 10 ° og Euro er skrå fremover ved 25 °, brakettene plasseres høyt på bøtte.

Teknisk Data: Snøskuffe 1800: Best SMS 50418, Euro 50618
Bredde: 1800 mm
Dybde: 1000 mm
Høyde: 810 mm
Vekt: 213 kg
Volum: 1010 liter

Snøskuffe 2000: Best No SMS 50420, Euro 50620
Bredde: 2000 mm
Dybde: 1000 mm
Høyde: 810 mm
Vekt: 230 kg
Volum: 1120 liter

Snøskuffe 2200: Best No SMS 50422, Euro 50622
Bredde: 2200 mm
Dybde: 1000 mm
Høyde: 810 mm
Vekt: 248 kg
Volum: 1240 liter

Snøskuffe 2400: Best No SMS 50424, Euro 50624
Bredde: 2400 mm
Dybde: 1000 mm
Høyde: 810 mm
Vekt: 309 kg
Volum: 1350 liter

Snøskuffe 2600: Best nummer SMS 50426, Euro 50624
Bredde: 2600 mm
Dybde: 1000 mm
Høyde: 810 mm
Vekt: 329 kg
Volum: 1470 liter