Veiskrape

  • Produkt Detaljer
  • Teknisk data

Produktbeskrivelse:
Fleksibelt skjær

Skjæret kan reverseres for å dra og slippe sjakkfunksjonen. Bomskjæret er også rettet mot traktoren for lett å skyve bladet sidelengs. Perfekt for planlegging, lasting og snøfjerning av veier.

Veiskrape 2500 er utstyrt med støttehjul og snøvinger som standard, samt reversibel slitesterk Brinell 500 grade stål (kan erstattes av for eksempel hult stål med standard hullbilde). Veiskrape 2500 kan også utstyres med hydraulisk sylinder for hydraulisk fisking / vending av bladet.
Veiskrape 2500 leveres med 3P-festekatt. andre

Akselskjær HYD er utstyrt med kraftige støttehjul som standard, samt vendbart slitestål Brinell 500 kvalitet (kan erstattes med for eksempel hul stål med standard hulbilde). Utstyrt med hydraulisk sylinder for hydraulisk fisking / reversering av skjæret som standard. Skjærbladet HYD er også konisk formet og kan lateralt utvides til høyre, for eksempel skjære snøploger.
Skovlblad HYD 2500 & HYD 2800 leveres med 3P-festet katt. 2 og 3.

Teknisk Data: Veiskrape 2500: Best No. 57250
Bredde: 2500 mm
Høyde: 650 mm
Vekt: 365 kg

Veiskrape: Best nr. 5727
Vekt: 10 kg

Hydraulisk sylinder: Best nr. 5728
Vekt: 25 kg

Veiskrape 2500 HYD: Best No. 57325
Bredde: 2510 mm
Høyde: 567-799 mm
Vekt: 585 kg

Veiskrape 2800 HYD: Best No. 57328
Bredde: 2832 mm
Høyde: 567-799 mm
Vekt: 605 kg